Prečo Predkovia.sk

1. Môžete nám veriť.

S Vašimi osobnými údajmi pracujeme vždy citlivo a zo zákona ich chránime. Vaše dáta sú u nás v bezpečí a obsah našej spolupráce ostáva dôverný. 

2. Zverte sa odborníkom.

Výber genealóga resp. heraldika je veľmi podstatný. Ide o vedné odbory, kroré vyžadujú viacstupňové vysokoškolské vzdelanie a dlhoročnú prax. Ako jediná spoločnosť svojho druhu máme vlastného odborného garanta, ktorým je Prof. PhDr. Ján Lukačka CSc, medzinárodne uznávaný slovenský historik a genealóg.

4. Profesionalita

Ako jediná spoločnosť na Slovensku máme interné genealogické oddelenie a zamestnávame vlastných genealógov na plný úväzok. Zároveň ako jediná spoločnosť na Slovensku máme špecializované heraldické oddelenie na výskum a tvorbu erbov.

5. Tradícia

Sme pokračovatelia starej tradície v odbore heraldiky (tvorba, analýza a registrácia rodových erbov a erbov právnických osôb) a genalógie (tvorba a výskum rodokmeňov) na Slovensku. Strážime a uchovávame heraldické pravidlá, ktoré sú v platnosti stáročia. Nami navrhnuté erby prejdú registráciou vždy na prvý krát. 

6. Umelecká dielňa

Máme vlastnú umeleckú dieľňu a naši majstri ručne vytvárajú rodové insígnie svetovej kvality určené na viacgeneračné používanie. Po dohode s klientom robíme rôzne originálne umelecké diela s použitím vzácnych materiálov, limitované série dukátov, dvojdukátov a štvordukátov. Možné sú aj ďalšie investičné predmety s vlastným heraldickým označením.  

7. Komunikácia

Pracujeme pre klientov zo Slovenska aj z celého sveta - naše služby využívajú aj potomkovia významných šlachtických rodov, alebo emigrantov slovenského pôvodu. V našej kancelárii sa plynule dohodnete po anglicky, nemecky, holandsky a samozrejme slovensky.