Rodostrom, Rodokmeň, Genealogický výskum

Ako na to?

Aby sme mohli začať s výskumom Vášho rodu potrebujeme nasledové vstupné údaje:

  1. meno najstaršieho známeho predka rodu, na ktorý sa výskum vzťahuje
  2. dátum a miesto jeho / jej narodenia
  3. vierovyznanie najstaršieho známeho predka

Po doplnení všetkých vstupných údajov môžeme začať s genealogickým výskumom Vášho rodu.

Cena priemerného genealogického výskumu sa zvykne pohybovať od 1800 EUR (cca do roku 1790) v závislosti od rozsahu výskumu.

Už viac ako 30 rokov sa členovia nášho vedeckého tímu venujú profesionálnemu genealogickému výskumu šlachtických a nešlachtických rodov na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Pomôžeme Vám s výskumom Vašej rodinnej histórie a vytvorením rodokmeňa. Súčasťou každého výskumu je vyhotovenie expertízy o priebehu a výsledkoch archívneho bádania. Takisto môžete využiť možnosť vytvorenia rodinnej resp. firemnej kroniky, alebo si výsledky genealogického výskumu nechať spracovať na pergamen.