Kontakt

KANCELÁRIA

Predkovia - genealogicko heraldická spoločnosť
Súťažná 18
82108 Bratislava

IČO: 50024434    DIČ: 2120162946

Predkovia - genealogicko heraldická spoločnosť je evidovaná na Ministerstve vnútra SR číslo spisu VVS / 1-900 / 90 - 471 04 - 1
KONTAKT

+421 907 796 660
predkovia@predkovia.sk

Číslo účtu IBAN: SK8809000000005080632894

Štatutárnym zástupcom je Mgr. Tomáš Lukačka, predseda spoločnosti.