Genealógia

Genealógia alebo rodopis je pomocná historická veda skúmajúca vývoj rodov a vzťahy medzi rodovo príbuznými jedincami. Prezentuje aj s tým súvisiace biologické, historické, sociologické a právne okolnosti. 

Rodopisné bádanie vychádza od jedinca - príslušníka rodu buď ako ploditeľa (rodiča) alebo splodeného (zrodeného) a podľa toho skúma jeho rodinné vzťahy k predkom (ascendentom) alebo k potomkom (descendentom). 

Súhrn a nasledujúci súpis predkov jedinca sa nazýva vývod. Vývod zvykol byť hodnotený obzvlášť po právnej stránke, keď išlo o nástupníctvo na trón, zverenectvo či dedičstvo, v dnešnej dobe je dôležitou pomôckou pri biologickom a sociologickom skúmaní, ukazuje vplyvy dedičnosti a sleduje vzájomné prestupovanie najrôznejších spoločenských vrstiev v jednotlivých rodoch. Potomstvo jednotlivca (páru jedincov) sa nazýva rozrod pokiaľ ide o všetkých potomkov po meči aj po praslici, alebo rodokmeň pokiaľ sa prihliada iba k potomkom mužských členov (t.j. k osobám s rovnakým rodovým menom).