O nás | vyhotovenie erbu a rodokmeňa

Naša spoločnosť združuje a zamestnáva popredných odborníkov z oblasti genealógie (rodokmeň) a heraldiky (rodový erb) Sme špecializovaná výskumná spoločnosť s najväčšou tradíciou v oblasti tvorby erbov a zostavovania rodokmeňov a ako jediný na trhu poskytujeme našim klientom všetky služby "pod jednou strechou." Náš odborný garant je popredný slovenský historik a genealóg Prof. PhDr. Ján Lukačka CSc.

Rodokmeň aj rodový erb sú predmetmi trvalého významu, preto je dobré zveriť ich tvorbu resp. výskum profesionálom - odborníkom v rámci genealógie (výskum a zostavovanie rodokmeňov) a heraldiky (návrh a registrácia rodinných erbov).

Okrem vedeckej činnosti a archívneho výskumu ponúka spoločnosť Predkovia.sk aj možnosť vytvoreniť erb či rodokmeň v dobovom prevedení – na pergamen, drevo, kameň, textil resp. iné materiály vo vlastnej umeleckej dielni, v ktorej pracujú vysokoškolsky vzdelaní reštaurátori. Naši majstri Vám podľa dávnych tradícii vyrobia všetky rodové insígnie - v najvyššej kvalite. 

Devízou našej spoločnosti je náš vedecký tím, ktorého členovia patria medzi najrešpektovanejších odborníkov v oblasti genealógie a heraldiky na Slovensku.