Rodokmeň, Genealogický výskum, Vytvorenie rodokmeňa

Ako na to?

Na začatie výskumu Vášho rodu potrebujeme nasledové údaje:

  1. meno najstaršieho známeho predka rodu, na ktorý sa výskum vzťahuje
  2. dátum a miesto jeho / jej narodenia
  3. vierovyznanie najstaršieho známeho predka

Po doplnení všetkých vstupných údajov môžeme začať s genealogickým výskumom Vášho rodu.

Priemerná doba vyhotovenia rodokmeňa je v súčasnosti 3 - 6 mesiacov, v prípade skoršieho termínu je nutná konzultácia. 

Cena priemerného genealogického výskumu (cca do roku 1790) sa zvykne pohybovať od 1800 EUR v závislosti od komplikovanosti a časovej náročnosti výskumu.

Nechajte si spracovať rodokmeň Vášho rodu tímom profesionálnych genealógov pod vedením Prof. PhDr. Jána Lukačku CSc. Naše genealogické oddelenie sa venuje genealogickému výskumu šlachtických a nešlachtických rodov na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Pomôžeme Vám s výskumom Vašej rodinnej histórie a vytvorením rodokmeňa. Súčasťou každého výskumu je vyhotovenie expertízy o priebehu a výsledkoch archívneho bádania. Takisto môžete využiť možnosť vytvorenia rodinnej resp. firemnej kroniky, alebo si výsledky genealogického výskumu nechať spracovať na pergamen.

 

image 

Umelecké spracovanie genealogického výskumu - rodokmeňa na pergamen.

 

Rodokmen
Výsledok genealogického výskumu
Rodokmen Umelecké vyhotovenie rodokmeňa - pergamen