Reštaurátorské práce

V rámci reštaurátorských prác ponúkame komplexné reštaurovanie a obnovu hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, za dodržania najvyšších výtvarných  a technických kvalít a kritérií, počnúc prípravnými výskumami  (archtektonicko – historický, archívny, reštauratorský) cez samotnú realizáciu reštaurátorských a umelecko-remeselných prác až po prinavrátanie funkčného využita danej pamiatky.

Naša práca je na profesionálnej úrovni a jej súčasťou je spolupráca s renomovanými odborníkmi, ako aj s pamiatkovými úradmi SR. Taktiež sa venujeme a výrobe niektorých špeciálnych materiálov, nevyhnutných komponentov historických technológií. 
Máme za sebou mnohé úspešné realizácie a bohaté vedomosti v oblasti historických techník a postupov.