Heraldika

Heraldika (lat. heraldus - herold) je veda, ktorá skúma erby, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať, ako aj právo používať ich.

Za zakladateľa heraldiky, ako pomocnej historickej vedy sa považuje teológ a genealóg Philipp Jacob Spener.

Heraldika patrí medzi tzv. konzervatívne vedy, čo znamená, že si starostlivo stráži svoje tvaroslovie ako aj pravidlá vyhotovovania erbov. Práve z tohto dôvodu je možné v erboch používať len vybrané symboly a farby. 

Ak máte záujem o vlastný rodinný erb, viac informácii nájdete na podstránke erb.