Zakladateľ Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc

Zakladateľ Predkovia.sk je Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc, ktorý pôsobil ako vedúci na Katedre slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako samostatný výskumný pracovník na Historickom ústave SAV. 

Bibliografia Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc