Umelecké vyhotovenie

Po ukončení vedeckej časti genealogického výskumu (zostavenie rodokmeňa) alebo heraldického výskumu (návrh a registrácia rodinného dedičného erbu) je možné dané výsledky spracovať dobovými technikami v našej umeleckej dielni. 

Medzi najobľúbenejšie umelecké vyhotovenia rodokmeňov patrí dobová realizácia na pergamen (špeciálne upravená kozľacia koža), alebo maľba priamo na stenu. 

 image

Medzi najobľúbenejšie umelecké vyhotovenia rodinných erbov patrí realizácia na pergamen s polychrómiou (nanášanie ušlachtilých kovov - zlato, striebro), drevorezba alebo realizácia z kameňa. 

image

Pre bližšie informácie ohladne umeleckého vyhotovenia Vášho erbu alebo rodokmeňa nás prosím kontaktujte.