Odborný garant

Odborný garant a vedúci vedeckého tímu Predkovia.sk je Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc, ktorý v súčanosti pôsobí na Katedre slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako samostatný výskumný pracovník na Historickom ústave SAV. 

Bibliografia Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc