Analýza starých erbov

Rodinná tradícia hovorí, že Váš rod v minulosti používal rodinný erb, ale nemáte k nemu bližšie informácie? Prípadne máte rodinný erb zachovaný len ako čierno-bielu perokresbu a zaujíma Vás jeho pôvodná farebnosť? Naši odborníci zanalyzujú Vami dodané podklady, a poodhalia príbeh Vášho starého rodinného erbu.